Πολιτική επιστροφών
Επιστροφές αρωμάτων και καλλυντικών δεν γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ – Νόμος 2251/1994 που αφορά προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν, τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων
Η εταιρεία μας, επιστρέφει την καθαρή αξία των προϊόντων και δέχεται την επιστροφή τους μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία έχει στείλει λάθος προϊόν από αυτό που παρήγγειλε ο πελάτης. Η ασφαλής συσκευασία των προϊόντων είναι στην ευθύνη του πελάτη-αποστολέα ώστε να παραληφθούν ακέραια από την εταιρεία μας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η επιστροφή της αξίας.

Πολιτική αλλαγής προϊόντων
Αλλαγές προϊόντων γίνονται μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία μας έχει στείλει λάθος προϊόν από αυτό που έχει παραγγείλει ο πελάτης με χρέωση της εταιρίας μας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ – Νόμος 2251/1994 που αφορά προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν, τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.